ELS ROMANS: MARC ANTONI i CLEOPATRA

El Gegant Romà, Marc Antoni.

Constructor: Escultor Ramon Corcellés

Any: 1840

Alçada: 3,40 m

Fondària: 1,07 m

Amplada: 1,10 m

Materials: estructura i talla de fusta amb recobriment al greso.

Història i restauracions: Construït, per encàrrec de la Paeria, per a rebre la reina Isabel II i la reina regent Maria Cristina. El vestit d'emperador romà va ser fet per Baldomer Gili i Artur Reñé. Resturat per Joan Font el 1971; Josep Cano 1983; taller "El Ingénio" 1985 i Joan Miró 2003.  Com a faraó  egipci, esdevindria, a partir de 1921, l'actual Gegant Emperador Romà Marc Antoni.  Aquest fet va ser gràcies a la restauració efectuada pels artistes lleidatans Baldomer Gili i Roig i Artur Reñé, i el sastre Agustí Blasco.  Existeixen referències documentals del 1811 i del 1835, que ens parlen d’una parella de gegants “mascle i femella” a Lleida.

Lloc i data de l'estrena: Lleida, 24 de juny de 1840

 

 

 

 

Marc Antoni i Cleopatra són la parella de gegants, originals en actiu, més antics de Catalunya. Tenen més de 170 anys d'antiguetat.

 Cleòpatra

Constructor: Escultor Ramon Corcelles

Any de construcció: 1840

Alçada: 3,45 m

Fondària: 1,05 m

Amplada: 1,15 m

Materials utilitzats: Estructura i talla de fusta,  amb recobriment al greso

Historia i restauracions: Construïda per encàrrec de la Paeria, per a rebre la Reina Isabel II i la reina regent Maria Cristina. Vestida d’emperadriu romana per Baldomer Gili i Roig i Artur Reñé, Restaurada per Joan Font 1971; Josep Cano 1983, taller "El Ingenio" 1985 i  Joan Miró i Oró  l'any 2003.  Com a faraona  egipcia, esdevindria, a partir de 1921, l'actual Geganta Emperadora Romana  Cleòpatra. Aquest fet va ser gràcies a la restauració efectuada pels artistes lleidatans Baldomer Gili i Roig i Artur Reñé, i el sastre Agustí Blasco.  Existeixen referències documentals del 1811 i del 1835, que ens parlen d’una parella de gegants “mascle i femella” a Lleida.

Lloc i data de l'estrena: Lleida, el 24 de Juny de 1840.

Els Romans que coneixem avui però amb la imatge que se'ls hi va donar als anys 50.

Romans, anys 40 . Romans, acaballes del S. XIX.

Romans, anys 40

 

Imatges dels antics Romans vestits de faraons. Així van anar vestits des del 1902 fins el 1921. Aquesta parella de gegants guanyà el primer premi en un concurs de gegants de Barcelona ("Els gegants, cap-grossos i <<lo marraco>> de Lleida" de Jordi Curcó, Quaderns de divulgació ciutadana. Col·lecció: La Banqueta.